Selectează o Pagină

Ce se cere pentru a face o Spovadă bună?

Editura Presa Bună

Pentru ce trebuie să te spovedeşti?

Păcătuim cu toţii, pentru că suntem slabi şi înclinaţi spre rău. În nemărginita sa bunătate, Domnul nostru Isus Cristos a orânduit sacramentul Spovezii prin care ni se iartă păcatele săvârşite după Botez. În ziua Învierii sale glorioase, el a dat apostolilor – şi urmaşilor acestora – puterea de a ierta păcatele, spunându-le: „Primiţi pe Duhul Sfânt! Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute“.

Suntem invitaţi să ne recunoaştem păcatele săvârşite şi să-i cerem iertare lui Dumnezeu şi aproapelui. Acest material te va ajuta să-ţi examinezi conştiinţa şi să faci o Spovadă bună.

Fă-ţi curaj şi timp şi citeşte cu atenţie întrebările de mai jos. Ele te vor ajuta să faci o mărturisire completă a păcatelor.

Ce se cere pentru a face o Spovadă bună?

Pentru a celebra cum se cuvine sacramentul sfintei Spovezi este necesar să avem în vedere şi să împlinim următoarele cerinţe:

  • cercetarea cugetului sau examinarea conştiinţei,
  • căinţa sau părerea de rău pentru păcate,
  • propunerea sau promisiunea de a nu le mai săvârşi niciodată,
  • mărturisirea sau acuzarea păcatelor,
  • îndeplinirea pocăinţei.

Ele nu sunt considerate ca acte izolate, dar ca etape prin care se revarsă iertarea şi bucuria prieteniei cu Dumnezeu şi cu aproapele.

Înainte de a intra în scaunul de spovadă (confesional) pentru a-i spovedi pe alţii, preotul îşi examinează conştiinţa dacă are sau nu sufletul curat şi pregătit pentru celebrarea sacramentului iertării. La fel, cei care merg să se spovedească au datoria de a întruni condiţiile cerute. Atunci, şoptirea păcatelor va fi acoperită de cântecul tainic al iertării, întunericul greşelilor şi al remuşcărilor va fi împrăştiat de lumina îndurării divine, neliniştea va fi înlocuită de pacea aceluia care este iubire fără margini. Înainte de a îndeplini cele recerute pentru a face o spovadă bună trebuie să cerem lumina Duhului Sfânt pentru a ne putea aduce aminte cel puţin de toate păcatele de moarte. Trebuie să-l rugăm pe Dumnezeu să ne dea lumina necesară pentru a putea face o spovadă bună.