Selectează o Pagină

Rugăciuni de mulțumire

Editura Presa Bună

1. Îți mulțumesc, Doamne, pentru iubirea ta, pentru mâna pe care mi-o întinzi totdeauna. Îți mulțumesc pentru că mă iubești în ciuda greșelilor și nerecunoștinței mele. Îți mulțumesc pentru că nu încetezi să mă iubești nici atunci când îți refuz iubirea. Îți mulțumesc pentru toate darurile tale și mai cu seamă că l-ai dat pe însuși Fiul tău, care s-a făcut om pentru a mă împăca iarăși cu tine. Îți mulțumesc pentru viața veșnică pe care ai sădit-o în mine. Fii binecuvântat și lăudat în veci. Amin.

2. Doamne, Isuse Cristoase, prin meritele preasfintei Fecioare Maria și ale tuturor sfinților te rog să primești cu bunăvoință spovada mea. Bunătatea și îndurarea ta să suplinească toate lipsurile mărturisirii mele. Îți mulțumesc, Doamne, din adâncul sufletului, că, scăpându-mă de lanțurile păcatelor, ai mântuit sufletul meu, spălându-l în sângele tău preascump și îmbrăcându-l din nou în harul sfințitor. Mă întorc cu umilință la tine, bune Isuse, și-ți mulțumesc că m-ai curățat de păcat. Numele tău să fie binecuvântat, căci nu alungi pe nimeni de la tine, oricât de păcătos ar fi, ci primești din nou în rândul copiilor tăi pe toți cei care se căiesc de greșelile lor. Recunosc, bune Isuse, mila ta față de mine și mă consfințesc inimii tale preasfinte.

Ajută, te rog, slăbiciunea mea, ca să nu uit vreodată marea ta milostivire, și să nu mă mai despart de tine prin păcat. Aprinde-mi inima de dragoste către tine, ca să pot spune cu apostolul Paul: „Cine mă va despărți de dragostea lui Cristos?” Preabune Isuse, te iubesc din toată inima și din tot sufletul meu, pentru că ești nesfârșit de bun și vrednic de iubire! Îmi pare rău, că te-am supărat prin păcatele mele și mă hotărăsc cu tărie să nu mai păcătuiesc. De acum înainte, vreau să-ți slujesc cu statornicie și credință și cu ajutorul harului tău să mă păstrez în starea de har sfințitor. Ajută-mă să-mi țin hotărârile, să-mi îndrept viața și să rămân statornic în bine până la sfârșitul vieții mele. Amin.

(Împlinește pocăința dată de duhovnic).

Primește, Doamne, cu îndurare pocăința dată de duhovnic, pe care o unesc cu îndestulările ce ți le-a adus Fiul tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, ale preasfintei Fecioare Maria, și ale tuturor sfinților. Amin.

3. Îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătatea și milostivirea ta. Tu n-ai disprețuit căința mea, ci m-ai primit ca un bun Părinte și mi-ai iertat toate păcatele prin sacramentul Pocăinței. Acum am libertatea fiilor lui Dumnezeu; păcatele mele îmi sunt iertate. Cât sunt de nevrednic de harul ce l-am primit de la tine, Dumnezeul meu! Ce răbdare ai avut tu cu mine în rătăcirile mele; cu ce dragoste părintească m-ai chemat, ca să mă-ndrept și acum, după ce am recunoscut cu căință, ca fiul cel rătăcit, păcatele mele înaintea ta și a locțiitorului tău, cât de repede ai avut milă cu mine și ai luat de la mine povara păcatelor mele.

O Dumnezeule, bucuria ta este să te milostivești de noi. Tu nu vrei moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea sa și să fie viu în veci. O Dumnezeule, pătrunde și aprinde de dragoste inima mea, ca să te iubesc și eu pe tine și, din dragoste către tine, să urăsc păcatul și să mă feresc de el. Da, din acest moment vreau să te iubesc în veci și, pe cât îmi va fi cu putință, prin îndeplinirea tuturor datoriilor mele și a voinței tale preasfinte, vreau să îndrept tot răul făcut prin păcatele mele.

Tu vezi inima mea; tu cunoști toate, o Dumnezeul meu; tu știi, de asemenea, că te iubesc și că sunt hotărât să îndrept și să-mi sfințesc viața mea. Vino în ajutorul slăbiciunii mele; sprijină-mă în lupta împotriva păcatului; înalță către tine sufletul meu, ca să caut numai cele cerești; dă-mi, o izvorule al tuturor darurilor, dă-mi statornicia în bine ca să-ți pot sluji cu credință în veci. Amin.

4. O, preasfântă Fecioară Marie, preabuna și preaputernica mea Mamă, tu ești ajutorul creștinilor și puterea celor ce se încred în tine; fii mijlocitoarea mea la dumnezeiescul tău Fiu, dobândește-mi statornicia în bine, ca să trăiesc necontenit în prietenie cu Dumnezeu și să mor într-însul. Amin.