Selectează o Pagină

99 de întrebări și răspunsuri despre Spovadă

Rugăciuni

Notă: Am preluat rugăciunile și psalmii penitențiali de mai sus din diverse surse (cărți de rugăciune și site-uri) greco-catolice și romano-catolice.

Rugăciuni înainte de examinarea conștiinței

Binevoiește, Doamne, a-mi da harul să mă spovedesc bine. Luminează-mă ca să-mi aduc aminte de toate păcatele săvârșite cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Mișcă-mi inima ca să urăsc toate păcatele și să mă căiesc sincer de ele. Întărește-mi voința ca să mă hotărăsc să mă feresc de azi înainte de orice păcat și să nu te mai supăr niciodată. Amin.

(sau)

Spirite Sfinte, Dumnezeule, Cel ce ești izvorul tuturor darurilor și dătătorul îndurărilor, Care împlinești tuturor cererile ce sunt spre mântuire, Ție mă rog, auzi-mă în orice zi te voi chema, dar mai ales în ceasul acesta când vreau să îmi examinez până și cel mai ascuns loc al sufletului meu. Luminează cu spiritul înțelepciunii și înțelegerii Tale mintea mea ca să îmi cunosc toate păcatele, căci Tu știi mulțimea greșelilor mele și milostivirea Ta va învinge mulțimea lor. Privește, Doamne, din înălțimea Ta cea sfântă spre mine, care aștept multă îndurare de la Tine, și revarsă o rază de lumină prin darul Tău în întunecimea inimii mele, ca să îmi cunosc mulțimea fărădelegilor făcute cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Ajută-mă să mă apropii bine pregătit de scaunul mărturisirii, unde, înaintea preotului, cu ajutorul Tău, să pot descoperi toate tainele inimii mele, spre iertarea păcatelor și dobândirea vieții de veci. Amin.

Acte de căință (și de propunere de îndreptare)

Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului; dar mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind, te-am supărat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc cu ajutorul harului Tău să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin.

(sau)

Doamne Dumnezeule, care m-ai creat și m-ai păstrat până în clipa aceasta, cât de nerecunoscător am fost față de toate binefacerile Tale! În loc să te iubesc, te-am supărat și necinstit prin păcatele mele. Îmi dau seama cât rău am făcut, părăsindu-te pe Tine, Părintele meu preabun. Mă căiesc de toate păcatele mele și aș voi să nu le mai fac vreodată. De acum înainte, cu ajutorul harului Tău, mă voi feri de ele, străduindu-mă să duc o viață sfântă și nepătată. Mântuitorul meu, Isuse Cristoase, Tu m-ai iubit atât de mult încât ți-ai vărsat și sângele pe cruce, ca să mă răscumperi de păcate, iar eu te-am răsplătit cu supărare și întristare. Am nesocotit suferințele Tale și le-am reînnoit prin păcatele mele. Mă arunc în genunchi la picioarele Tale și te rog fierbinte să îmi ierți rătăcirile. Urăsc din tot sufletul și din toate puterile mele orice păcat și voiesc să mă feresc de tot ce te-ar putea întrista pe Tine, scumpul meu Mântuitor. Spirite Sfinte, prin păcate am necinstit trupul și sufletul meu pe care le-ai ales drept locuință și te-am alungat de la mine. Merit să fiu pedepsit, dar Tu, Doamne, iartă-mă, după nesfârșita-ți îndurare. Plâng pentru păcatele mele pentru că prin ele te-am supărat pe Tine, care ești atât de bun și vrednic de iubire. De azi înainte sunt hotărât să nu le mai săvârșesc și vreau să te iubesc din tot sufletul totdeauna. Amin.

Rugăciuni înainte de mărturisire

O, Isuse, ajută-mă să mă spovedesc bine, astfel încât să pot obține iertarea Ta și mântuirea sufletului meu. Marie, Maica mea, ajută-mă să mărturisesc toate păcatele și să nu le mai fac niciodată.

(sau)

Doamne Dumnezeule, Părintele meu ceresc, primește-mă cu bunătate și îndurare. Vreau să fac o Spovadă bună, ca să fiu primit în rândul copiilor Tăi. Știu bine că fără harul Tău nu pot face nimic. De aceea, te rog, trimite pe Spiritul Tău cel Sfânt, ca să mă ajute să mă spovedesc cum se cuvine. Vino, Spirite Sfânt, mișcă inima mea, ca să mă căiesc de păcatele mele; întărește voința mea ca să mă hotărăsc să mă îndrept; ajută-mă să spun preotului confesor tot ce am greșit și să nu ascund niciun păcat de moarte.

Rugăciuni după mărturisire

Domnul și Dumnezeul meu, cât de bun ai fost cu mine: mi-ai iertat toate păcatele; mi-ai dat înapoi harul sfințitor; m-ai făcut din nou copilul Tău. Îți mulțumesc din toată inima. Mă voi strădui de azi înainte să mă port mai bine, să nu te mai supăr prin niciun păcat. Ajută-mă și întărește-mă cu harul Tău, fără de care nu pot face niciun bine. Fă să rămân statornic în bine până la sfârșit. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu și a mea, roagă-te pentru mine, ca să nu îl mai supăr niciodată pe Fiul tău preaiubit, Mântuitorul meu Isus Cristos. Amin.

(sau)

Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai așteptat și m-ai ajutat să mă pot întoarce la Tine prin mărturisire. Îți mulțumesc că m-ai întărit, dându-mi putere să mărturisesc toate păcatele și, prin căința mea sprijinită cu darul Tău, m-ai făcut iarăși moștenitor al raiului pierdut prin fărădelegile mele cele multe. Îți mulțumesc că, după ce te-am vătămat, mi-ai dat acest mijloc de mântuire. O, Doamne, cât de nespusă este bunătatea Ta. Tu nu îmi vei mai pomeni păcatele trecutului în veci. Tu ți-ai întors fața de la ele și te uiți cu blândețe și cu dragoste la mine care la Tine am găsit scăpare. Bunătatea Ta nemăsurată a întrecut mulțimea fărădelegilor mele. Ai umblat după mine, ca după o oaie, până ce m-ai aflat și m-ai scăpat de primejdia pieirii, și acum iarăși cu dragoste mă strângi la sânul Tău de Tată. Cu ce îți voi mulțumi pentru această bunătate și dragoste? Cu aceea, Doamne, că îți voi fi de acum înainte fiu ascultător și credincios. Urăsc păcatul din toată inima, cu amăgirile lui, și numai pe Tine te iubesc. Îți promit că nu voi uita de dragostea cu care m-ai primit și voi evita păcatul, precum și prilejurile ce m-ar putea duce la păcat. Dă-mi ajutorul Tău puternic să pot face aceasta și să nu mai păcătuiesc în veci. Dă-mi tărie să împlinesc cu dragoste toate poruncile Tale pe pământ, ca să mă fac vrednic de răsplata vieții de veci. Amin.

Psalmul 32 (31)

Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile,
și cărora s-au acoperit păcatele.
Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul,
nici este în gura lui viclenie.

Fiindcă am tăcut, îmbătrânit-au oasele
de strigarea mea, ziua întreagă.
Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta;
întorsu-m-am întru suferință, când s-a înfipt mie spinul.

Fărădelegea mea am recunoscut-o,
și păcatul meu nu l-am acoperit.
Zis-am: Spune-voi împotriva mea fărădelegea mea Domnului,
și Tu ai iertat necucernicia inimii mele.

Pentru acest lucru se va ruga către Tine
tot omul cuvios, la vreme binevenită.
Ci potop de ape multe
către dânsul nu se vor apropia.
Tu ești mie scăpare de necazul ce mă cuprinde;
bucuria mea ești, mântuiește-mă de cei ce m-au înconjurat.

Înțelepți-te-voi și te voi îndrepta
în calea aceasta, în care vei merge:
îndrepta-voi spre Tine ochii mei.
Nu fiți asemenea calului și catârului,
care nu au pricepere!
Cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei strânge:
ale celor ce nu se apropie către Tine.

Multe sunt loviturile celui păcătos:
Iar pe cel ce nădăjduiește întru Domnul,
mila-l va înconjura.
Veseliți-vă întru Domnul și vă bucurați, drepților:
și vă lăudați toți cei drepți la inimă.

Psalmul 51 (50)

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
Și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea,
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc,
și păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ție unuia am greșit,
și ce este rău înaintea Ta am făcut:
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși, când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput,
și în păcate m-a născut maica mea!

Că iată adevărul ai iubit,
cele nearătate și cele ascunse
ale înțelepciunii Tale le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți:
spăla-mă-vei, și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie:
bucura-se-vor oasele cele umilite.

Întoarce fața Ta de către păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule,
și spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta,
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale,
și cu spirit stăpânitor întărește-mă.
Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale,
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuiri, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele:
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide,
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de-ai fi voit jertfă, aș fi adus:
arderi de tot nu vei binevoi.
Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.

Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bine plăcute-ți vor fi jertfa de dreptate,
prinosul și arderile de tot:
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.